Search


ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

50.00

Author: Κωνσταντίνος Κοτροκόης, Εμμανουήλ Παπαδογιαννάκης
ISBN: 978-960-399-895-2
Condition: Brand New

Description

read more

NMR: Αρχές και εφαρμογές φασματοσκοπίας πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού στην ιατρική, φαρμακευτική χημεία, βιοχημεία, χημεία τροφίμων και ποτών

NMR: Αρχές και εφαρμογές φασματοσκοπίας πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού στην ιατρική, φαρμακευτική χημεία, βιοχημεία, χημεία τροφίμων και ποτών

45.00

Author: Θωμάς Μαυρομούστακος, Ι. Ματσούκας
ISBN: 960-88751-5-3
Condition: Brand New

Η έκδοση του παρόντος βιβλίου στοχεύει στην κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών φοιτητών, διδασκόντων καθηγητών και ερευνητών στους κλάδους Χημείας, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Βιοχημείας και Βιοφυσικής. Αναλύονται οι αρχές Φασματοσκοπίας Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού (NMR) μίας και δύο διαστάσεων. Παρέχεται η στρατηγική ταυτοποίησης και ανάλυσης διαμορφώσεων σχεδόν όλων των σημαντικών τάξεων Οργανικών . . .

read more

Θεωρητικά ζητήματα στην κοινωνιολογία της εκπαίδευσης

Θεωρητικά ζητήματα στην κοινωνιολογία της εκπαίδευσης

10.00

Author: Σουζάννα – Μαρία Νικολάου
ISBN: 978-960-01-1266-5
Condition: Brand New

Με το βιβλίο αυτό επιδιώκεται η αποσαφήνιση και ανάλυση βασικών ενοτήτων του θεωρητικού και εννοιολογικού πλαισίου που χρησιμοποιείται από την Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης. Με την έννοια αυτή, ο βασικός στόχος επικεντρώνεται στη συλλογή και ανάλυση ιδεών και πορισμάτων από τις θεωρήσεις και αναζητήσεις κοινωνικών στοχαστών και την ενσωμάτωση τους σε ένα ενιαίο σύνολο, που θα συμβάλει στην κατανόηση της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης. Οι αξιολογήσεις που γίνονται για τις συγκεκριμένες θεωρητικές προσεγγίσεις σε θέματα όπως οι μεταβολές στο σύγχρονο κόσμο, οι φορείς κοινωνικοποίησης (οικογένεια, σχολείο), οι πρακτικές ανατροφής των παιδιών σε σχέση με τη σχολική τους επίδοση, οι ανισότητες των παιδιών στην εκπαίδευση και η ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική, διαμορφώνουν το πλαίσιο απ’ . . .

read more

Βιοανόργανη Χημεία

Βιοανόργανη Χημεία

25.00

Author: Δημήτριος Κεσίσογλου, Γεώργιος Ψωμάς
ISBN: 978-960-456-264-0
Condition: Brand New

Ο σκοπός αυτού του βιβλίου είναι να δώσει στον αναγνώστη μια αρκετά αναλυτική γνώση για το ρόλο των μετάλλων στη λειτουργία των βιολογικών συστημάτων.
Στο πρώτο κεφάλαιο δίνονται τα στάδια εξέλιξης της ζωής πάνω στον πλανήτη μας με αρκετά απλουστευμένο τρόπο, ούτως ώστε ο αναγνώστης να αντιληφθεί τη σπουδαιότητα και το ρόλο των μετάλλων, ελπίζοντας ότι θα του δημιουργηθεί η περιέργεια να γνωρίσει το αντικείμενο αυτό σε μεγαλύτερο βάθος στα επόμενα κεφάλαια. Επίσης σ’ . . .

read more

Μοριακή Βιολογία του Γονιδίου

Μοριακή Βιολογία του Γονιδίου

110.00

Author: James D. Watson, Tania A. Baker, Stephen P. Bell, Alexander Gann, Michael Levine, Richard Losick
ISBN: 978-960-98123-1-3
Condition: Brand New

ΟΛΟΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ!
Η 6η έκδοση του βιβλίου “Molecular Biology of the Gene” δεν διαπραγματεύεται, πλέον, θέματα εμβρυολογίας, κυτταρογενετικής και ανοσολογίας όπως οι πρώτες εκδόσεις. Αναλύει διεξοδικά τα πιο πρόσφατα δεδομένα σχετικά με τους θεμελιώδεις μοριακούς μηχανισμούς λειτουργίας των βιολογικών συστημάτων. Αν όμως ο αναγνώστης ανατρέξει σε εκείνες τις πρώτες εκδόσεις, θα εντυπωσιαστεί από την . . .

read more

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (ΤΟΜΟΣ Β’)

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (ΤΟΜΟΣ Β')

25.00

Author: HARRIS C. DANIEL
ISBN: 978-960-524-281-7
Condition: Like New

Πρόκειται για ένα διεθνώς καθιερωμένο διδακτικό εγχειρίδιο αναλυτικής χημείας, της επιστήμης που μελετά τη χημική σύσταση των φυσικών και τεχνητών υλικών. Χρησιμοποιείται ευρύτατα διεθνώς, τόσο σε προγράμματα σπουδών που έχουν σχέση με τη χημεία όσο και σε προγράμματα σπουδών που αφορούν επιστήμες της ζωής και του περιβάλλοντος. Στην έκδοση περιγράφονται συστηματικά όλα τα εργαλεία και οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται σήμερα στη χημική ανάλυση, ενώ το υλικό εμπλουτίζεται με άφθονα πραγματικά δεδομένα, λογιστικά φύλλα για την εκτέλεση υπολογισμών και πλήθος συγκεκριμένων εφαρμογών. Η ύλη παρουσιάζεται με ιδιαίτερα εύληπτο και καλαίσθητο τρόπο, και προσελκύει το ενδιαφέρον των φοιτητών χωρίς εκπτώσεις σε ζητήματα αρχών και βαθύτερης διερεύνησης, ώστε να επιτυγχάνεται πλήρης και ουσιαστική κατανόηση βασικών αρχών της αναλυτικής χημείας.

read more

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (ΤΟΜΟΣ A’)

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (ΤΟΜΟΣ A')

25.00

Author: HARRIS C. DANIEL
ISBN: 978-960-524-280-0
Condition: Like New

Πρόκειται για ένα διεθνώς καθιερωμένο διδακτικό εγχειρίδιο αναλυτικής χημείας, της επιστήμης που μελετά τη χημική σύσταση των φυσικών και τεχνητών υλικών. Χρησιμοποιείται ευρύτατα διεθνώς, τόσο σε προγράμματα σπουδών που έχουν σχέση με τη χημεία όσο και σε προγράμματα σπουδών που αφορούν επιστήμες της ζωής και του περιβάλλοντος. Στην έκδοση περιγράφονται συστηματικά όλα τα εργαλεία και οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται σήμερα στη χημική ανάλυση, ενώ το υλικό εμπλουτίζεται με άφθονα πραγματικά δεδομένα, λογιστικά φύλλα για την εκτέλεση υπολογισμών και πλήθος συγκεκριμένων εφαρμογών. Η ύλη παρουσιάζεται με ιδιαίτερα εύληπτο και καλαίσθητο τρόπο, και προσελκύει το ενδιαφέρον των φοιτητών χωρίς εκπτώσεις σε ζητήματα αρχών και βαθύτερης διερεύνησης, ώστε να επιτυγχάνεται πλήρης και ουσιαστική κατανόηση βασικών αρχών της αναλυτικής χημείας.

read more

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ (ΤΡΙΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ (ΤΡΙΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)

20.00

Author: PETER ATKINS
ISBN: 978-960-7309-53-2
Condition: Very Good

Η Φυσικοχημεία του Atkins αποτελεί ίσως το πιο καταξιωμένο διεθνώς προπτυχιακό σύγγραμμα στο αντικείμενό του. Η παρουσίαση των εννοιών γίνεται με τρόπο απλό, χωρίς όμως να παραβλέπεται η επιστημονική αυστηρότητα, όπου αυτή είναι αναγκαία, δίνοντας έτσι στον αναγνώστη τη δυνατότητα να κατανοήσει βασικές έννοιες απαραίτητες για την περαιτέρω μελέτη. Τα πολυάριθμα παραδείγματα, οι λυμένες ασκήσεις . . .

read more

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ (ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ (ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)

20.00

Author: PETER ATKINS
ISBN: 978-960-7309-51-8
Condition: Very Good

Η «Φυσικοχημεία» του Atkins αποτελεί ίσως το πιο καταξιωμένο διεθνώς προπτυχιακό σύγγραμμα στο αντικείμενό του. Η παρουσίαση των εννοιών γίνεται με τρόπο απλό, χωρίς όμως να παραβλέπεται η επιστημονική αυστηρότητα, όπου αυτή είναι αναγκαία, δίνοντας έτσι στον αναγνώστη τη δυνατότητα να κατανοήσει βασικές έννοιες απαραίτητες για την περαιτέρω μελέτη. Τα πολυάριθμα παραδείγματα, οι λυμένες ασκήσεις, . . .

read more

Lange Εισαγωγή στη Φαρμακολογία

Lange Εισαγωγή στη Φαρμακολογία

35.00

Author: Bertram Katzung
ISBN: 9603993484
Condition: Brand New

Αυτό το βιβλίο είναι σχεδιασμένο με σκοπό να παρέχει ένα ολοκληρωμένο, αυθεντικό, επίκαιρο και αναγνώσιμο εγχειρίδιο φαρμακολογίας για σπουδαστές Ιατρικής, Φαρμακευτικής καθώς και για άλλους σπουδαστές επιστήμης υγείας. Επίσης προσφέρει ειδικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα που το κάνουν χρήσιμο στους ανώτερους υπαλλήλους καθώς και στους εν ενεργεία νοσοκομειακούς γιατρούς.

read more

ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ

40.00

Author: HUHEEY E. JAMES, KEITER A. ELLEN, KEITER L. RICHARD
ISBN: 960-319-308-9
Condition: Brand New

ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ -Αρχές δομής και δραστικότητα (4η έκδοση)
Οι φοιτητές που χρησιμοποιούν αυτό το βιβλίο προέρχονται από διάφορες σχολές και δεν έχουν τις ίδιες βάσεις στη χημεία. Πολλοί μπορεί να έχουν μεγάλη εμπειρία στη φυσική και στην οργανική χημεία – ακόμα και προηγούμενες γνώσεις από εισαγωγικά μαθήματα ανόργανης χημείας. Για πολλούς, όμως, αυτό το βιβλίο μπορεί να είναι η πρώτη επαφή με την . . .

read more

ΑΡΧΕΣ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΑΡΧΕΣ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

80.00

Author: Douglas A. Skoog, F. James Holler, Stanley R. Crouch
ISBN: 978-960-99858-1-9
Condition: Brand New

read more

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΠΙΤΟΜΟ)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΠΙΤΟΜΟ)

70.00

Author: Alberts B.,Bray D.,Hopkin K.,Johnson A., Lewis J., Raff M.,Roberts K., Walter P.
ISBN: 978-960-489-276-1
Condition: Like New

Στον κόσμο μας δεν υπάρχει πιο εκπληκτική μορφή ύλης από το ζωντανό κύτταρο: μικροσκοπικό, εύθραυστο, εντυπωσιακά περίτεχνο, ανανεώνεται διαρκώς κι ωστόσο διατηρεί στο DNA του ένα αρχείο πληροφοριών που χρονολογούνται από τον καιρό που ο πλανήτης μας μόλις κρύωνε από τα ζεστά υλικά του νεοδημιούργητου ηλιακού μας συστήματος, τουλάχιστον πριν τρία δισεκατομμύρια χρόνια. Μολονότι ανακατασκευάζεται . . .

read more

ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

60.00

Author: EBBING D. DARRELL, GAMMON D. STEVEN
ISBN: 960-7990-66-8
Condition: Like New

Η Γενική Χημεία των D. D. Ebbing και S. D. Gammon (6η έκδοση)
αποτελεί ένα από τα κλασικά συγγράμματα Γενικής Χημείας που
διδάσκεται ή συνιστάται ως βοήθημα σε πολλά εκπαιδευτικά
ιδρύματα της Αμερικής και της Ευρώπης.
Πρόκειται για μια εμπεριστατωμένη έκδοση με μοναδικές καινοτομίες
που αντανακλά τις κύριες αλλαγές στη φιλοσοφία των μαθημάτων
Γενικής Χημείας οι οποίες έχουν συντελεσθεί τα . . .

read more

Ανάλυση Τροφίμων

Ανάλυση Τροφίμων

30.00

Author: Ανδρικόπουλος Νικόλαος
ISBN: 978-960-87371-9-8
Condition: Like New

Το βιβλίο αυτό περιγράφει την μεθοδολογία και την οργανολογία των μεθόδων προσδιορισμού των διαφόρων ιδιοτήτων των τροφίμων.

read more